چهارشنبه هفتم آبان ماه

فوتبال داخلی

حق دوست: سپیدرود سرمایه ملی و فرهنگی گیلان است

در فوتبال گیلان برای امثال من کاری وجود ندارد چرا که هیچ گاه بله قربان گو نبوده ام و دور و بر سیاسیون هم نگشته ام.والیبال

درخشنده: مادام ریتا سه سال بیشتر وقت ندارم

ریاست کنفدراسیون والیبال آسیا هدیه ای بود که فدراسیون جهانی به خانم ریتا سابو اهدا کرد. وی که زمانی رئیس کمیته ملی المپیک کشورش بود حداکثر تا سه سال می تواند در این سمت باقی بماند.