شنبه بیست و یکم فروردین ماه

هنرهای رزمی و کونگ فو

اولین نشست ورزش های رزمی با دوجوهای آیکیدو برگزار شد

اولین نشست روسای دوجوهای آیکیدو با یوسف بهتری، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی پس از عضویت انجمن آیکیدو ایران در فدراسیون بین المللی آیکیدو (IAF ) برگزار گردید.

درخواست سامبو برای عضویت در انجمن بازی‌های جهانی

فدراسیون سامبو درخواست خود را برای عضویت در انجمن بازی‌های جهانی (WORLD GAMES) مطرح کرد.

اهدای بالاترین حکم فنی فدراسیون جهانی(گرند مستر) به بنیانگذار موی تای ایران

اهدای بالاترین حکم فنی فدراسیون جهانی(گرند مستر) موی تای به بنیانگذار موی تای ایران از سوی فدراسیون جهانی موی تای(ایفما) و با تصمیم دکتر تاپسوان رییس فدراسیون بین المللی، بالاترین حکم فنی جهان به "محمدآقا توحیدی" بنیانگذار موی تای ایران اهدا شد.

عضویت دائم کمیته پانکریشن ایران در اتحادیه جهانی کشتی

کمیته پانکریشن ایران به طور رسمی به عضویت دائم اتحادیه جهانی کشتی ( با حق رای ) درآمد.