یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

پهلوانی و زورخانه ای

غلامی : آقایان ! برگزاری انتخابات بایدعادلانه باشد

سرمربی و رییس پیشین کمیته مربیان فدراسیون باستانی گفت: برگزاری انتخابات فدراسیون با این شرایط عادلانه نیست.

جعفرپور : به قول باران چشمه اعتماد کردم

دبیر کل اسبق فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت: هرچند که از فدراسیون ورزش های زورخانه ای اخبار بسیار کمی به بیرون درز پیدا می کند اما می خواستیم که مروری بر عملکرد این ورزش ملی و مذهبی داشته باشیم که ناگهان با مصاحبه دبیر کل سابق این فدراسیون مواجه شدیم و با درج آن سال 99 را به امید روزهای پربار در کل ورزش کشور به پایان می رسانیم. 

منش پهلوانی زیر سایه فناوری مدرن

از ديرباز باستاني كاران با اقتدا به مولايشان امام علي(ع) پاي در گود زورخانه مي گذاشتند و در كنار موفقيت در ميدان ورزش حلقه سلامت اجتماعي و محمل تفكر و مودت نيز با راهبري زورخانه ها در هر محله برپا بود.

ورزش زورخانه ای در منازل انجام می شود

فدراسیون ورزشهای زورخانه ای با اجرای طرحی ورزشکارانش را به تمرین در خانه دعوت کرد.