پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه
یک عکس _ یک نگاه

شوق سازندگی

ورزش بانوان عالم خاص خودش را دارد. اینجا عشق به خدمت و شوق سازندگی شور ویژه ای دارد.

تیمداری در صحنه والیبال باشگاه ها هم نموداری از این اشتیاق بی پایان است. تصویری که می بینید مربی با تجربه ای به نام نسرین خزانی است که یک تیم را با چنگ و دندان به لیگ برتر آورده است و همین که یک ست از تیم صاحب امکانی چون پیکان گرفته از خوشحالی بال درآورده است!

در والیبال بانوان عده ای به اصطلاح حاضری خوری می کنند و معدودی هم با دست خالی گام در راه سازندگی دارند.

نویسنده: ج- دوستدار