پنجشنبه سی ام فروردین ماه
یادگار ماندگار

بوکس ایران از دیروز تا امروز

حدود 50 سال پیش بوکسورهای ایرانی در آسیا آقایی می کردند. مردانی که در کنار هنرهای فردی و تکنیکی خود آوازه ای رسا در داخل و آن سوی مرزها داشتند.

متاسفانه بوکس ایران دیگر چهره هایی چون ماسیس هامبورسومیان، علی بحری، فرشید انتقامی، حسن ابراهیم زاده و پرویز بادپا، سلیمان سلمان زاده، مبارک آبادی و ... را پرورش نداده است. در تصویر بوکسورهای آن دوران را در کنار کوچار مربی وقت تیم ملی مشاهده می کنید که در مجله دنیای ورزش با خاطرات نوستالژیک اش درج شده بود.

نویسنده: افسانه اسمعیلی ابهر