سه شنبه یازدهم مهر ماه
نیم نگاه

فدراسیون ها و بدهکاری های مالیاتی

حساب مسدود شده فدراسیون تنیس در حالی باز شده که موجودی آن بسیار اندک است.

حساب فدراسیون تنیس که مسدود شده بود باز شد اما به ادعای رئیس این تشکیلات فقط پنج میلیون تومان در صندوق فدراسیون باقی مانده است. این تقریبا مشکل بیشتر فدراسیون های ورزشی حتی ورزشکاران ما است که امور مالیاتی را جدی نمی گیرند و بدهکاری های سالانه آن ها روی هم تلنبار می شود و کار به جایی می رسد که حساب آنان دچار انسداد می شود.

 در این باره چگونه روسای فدراسیون های ورزشی توجیه نمی شوند نمی دانیم. فدراسیون های ورزشی ما یا اینجوی هستند یا از اعتبارات دولتی استفاده می کنند. در دو حالت باید مالیات بپردازند مگر اینکه دولت معافیت هایی را برای آن ها در نظر بگیرد.

از سویی دیگر در سال های اخیر تاکید بسیار شده که فدراسیون های ورزشی باید درآمدساز باشد اگر غیر از این جاری شود دیگر انتخاب رئیسان فدراسیون ها بر مبنای معیارهایی که همه می دانند چه سودی خواهد داشت.

نویسنده: رضا اسماعیلی