دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

افزایش طلب استوکس از پرسپولیس

بر اساس حکم فیفا باشگاه پرسپولیس مبلغ ۸۵هزار دلار به استوکس محکوم به پرداخت شد. باشگاه پرسپولیس در راه پرداخت این مبلغ تعلل از خود نشان داد تا با قفل پنجره نقل و انتقالات مواجه شود.

زمانی که دلیل تعلل را از مدیران باشگاه پرسپولیس جویا شدیم،پاسخ داده شد مبلغ۸۵ هزار دلار رقمی نیست،امروز پرداخت کنیم فردا قفل پنجره ها باز می شود.

اکنون خبر رسید که وکیل استوکس اقدام دیگری انجام داده وبه فیفا اطلاع رسانی کرده است که دلیل عدم پرداخت عمدی است. به دنبال آن فیفا سود روزانه و ماهانه رادر نظر گرفته واین حرکت باعث شده تا بدهی باشگاه پرسپولیس تا به امروز ۴خرداد به مبلغ۹۲ هزار افزایش یافته است، هر میزان در راه پرداخت تعلل ایجاد شود بدهی باشگاه پرسپولیس به همان میزان افزایش خواهد یافت.