یکشنبه دوم اردیبهشت ماه

شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) ششمين شمع روشنگر و وصي پيامبر اسلام بر تمامی شیعیان  ایران تسلیت باد

بنال ای دل که در ناي زمان، فرياد را کشتند

بهترین آموزگار مکتب ارشاد را کشتند

اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند

که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند