دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
‍ عزیزی، رئیس هیات کشتی استان تهران؛

 از امکانات موجود استفاده بهینه شود

 عبدا... عزیزی رئیس هیات کشتی استان تهران با صالحی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان دیدار کرد.

صبح روز گذشته جلسه ای با حضور عبدا... عزیزی رئیس هیات کشتی استان تهران و صالحی سرپرست اداره، فلاح معاون اداره ، ادبی سرپرست اداره بخش بوستان به همراه پیمان مرادی رئیس و اعضای هیات کشتی شهرستان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان برگزار شد.

در این نشست صالحی ضمن خوش آمدگویی و قدردانی از زحمات مرادی رئیس هیات کشتی شهرستان بیان داشت ورزش کشتی را ویژه پیگیری می کنیم و مخالف اتفاقات و حواشی سازی برای این ورزش هستیم .

پیمان مرادی رئیس هیات کشتی شهرستان بهارستان در این دیدار گزارش مشروحی از عملکرد این هیات از زمان تصدی گری ریاست هیات کشتی و تاریخچه کشتی و همچنین وضعیت فعالیت مربیان و افتخارات کسب شده توسط کشتی گیران بومی شهرستان مطالبی را بیان داشت.

عبدا... عزیزی به پیشرفت و درخشش چشمگیر کشتی بهارستان بیان داشت از امکانات موجود و دسترس استفاده بهینه باید برد و امورات را به صورت متمرکز پیش برد اشاره کرد و گفت : مربیان فعال را شناسایی کرده و نسبت به ارزیابی کمی و کیفی کشتی بخش بوستان و گلستان و توجه به نیازهای آنان در زمینه فعالیت تخصصی این ورزش وقت گذاشته شود.