دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

جلسه اضطراری در باشگاه پرسپولیس

فردا(دوشنبه) جلسه اضطراری در باشگاه پرسپولیس برگزار خواهد شد و فراخوانی یحیی گل محمدی در دستور کار قرار گرفته است.

محوریت صحبت ها در چند بخش تقسیم شده است؛ گویا باشگاه در خصوص ایجاد چند تغییر به جمع بندی نهایی رسیده است.

تغییر و تحول در نزد همکاران گل محمدی بحث نخست جلسه فردا است. این در حالی است که گل محمدی اعتقاد دارد که همکاران او مورد تایید هستند وهیچ نگرشی در خصوص تغییرات وجود ندارد.

بخش دوم صحبت ها به خروجی برخی از بازیکنان قراردارد. یحیی لیست خود را خروجی ها فردا ارایه خواهد داد در این مورد هم بین یحیی و باشگاه اختلاف نظر وجود دارد، خصوصا در مورد سیدجلال حسینی و رامین رضائیان.

بخش سوم به خرید های جدید مربوط می شود. تا به امروز کار خرید دو بازیکن نهایی شده است. در این رابطه بحث در مورد خریدهای دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. گویا باشگاه با نفرات جدیدی که مورد نظر گل محمدی واقع شده ، چندان موافق نیست.

در جلسه فردا این موارد بحث و نتیجه گیری خواهد شد، در صورت عدم راهیابی دو طرف به یک نقطه مشترک، آن وقت باید شاهد اتفاقات جدید در باشگاه پرسپولیس بود.