جمعه سی و یکم فروردین ماه

خبرنگاران، فراموش شدگان ورزش خوزستان

با به صدا درآمدن سوت پایان دیدار فولادخوزستان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهداي فولادخوزستان عملا فصل دیگری از میزبانی تیم‌های لیگ برتری در مستطیل سبز فوتبال  خوزستان پایان یافت.

 فصلی همراه با  فراز و نشیب های خاص خود در این مدت همه حاضران از بازیکن ومربی و مدیر و داور وناظر به طریقی دیده شدند و انصافا باید به آنان بخاطر این فصل بسیار فرسایشی فوتبال خسته نباشید و دست مريزاد گفت.

اما در این میان یک قشر که برای دیده شدن این فوتبال وآنان که نام بردیم ، آمدند ونوشتند وگفتند و تصویر گرفتند و گزارش ها تهیه کردند وعملا حامی بودند، نه خودشان ديده شدند و نه کسي خواست آنها و زحماتشان را ببیند! این قشر هميشه قبل از شروع هر بازی و در هرنوع وضعیت آب و هوایی، آمدن و بدترین شرايط موجود را تحمل کردند حتی گاهی هم مورد بی‌مهری قرار گرفتند ولی ماندن ونوشتند و گفتند و تصویربرداری کردند،اماهرگز ديده نشدند؟ حالامیزبانی تیم های خوزستانی در ليگ برتر فوتبال پایان یافت و عملا ضرب المثل معروف «نخود نخود هرکس رود خانه خود»  در وصف  خبرنگاران ورزشی و گزارشگران  و تهیه کنندگان وهمکاران ورزشی هميشه حاضر رسانه ملی برای پخش زنده مسابقات فوتبال کاملا صدق کرد. لذا برآن شدیم که لااقل خودمان از همکاران وهم قطاران خود تشکر کنيم ، تشکری از نوع نوشتاری که شاید خستگي را ازتن همکاران بدر کند.

می خواهیم به جای همه مدیران عالی مقام درون تیمی و درون ورزشی، فوتبالی که هميشه مشغول و مغشوش ودارای نگاه خاص هستند ؟! از تلاش‌های بی دریغ  خبرنگاران ورزشی وگزارشگران ورزشی رسانه‌ ملی بخاطراین همه  بودن و نوشتن و تهیه گزارش ها وتصویر هایی که‌ باعث شد اهالی فوتبال وهواداران بيشتر در جریان اين فصل ليگ برتر فوتبال قرار بگيرند ، تشکر کنيم.

تکمله: خبرنگاران و گزارشگران نمایندگان افکار عمومی و جامعه ورزش هستند و نیازی به تعریف و تحسین مسئولان ندارند. تایید مردم بهترین تشویق برای قلم های پاکی است که نان به نرخ روز نخورده و منتظر تمجید آقایان نیستند.

نویسنده: سیدمهدی ابوس