جمعه سی و یکم فروردین ماه
والیبال ملت های جهان- برزیل؛

چینی خیال اژدها شکست

تیم ملی والیبال با چهره دگرگون شده هم بر چین غلبه کرد. چینی که بازیکنان خوش تراش و پرانگیزه داشت، اما تاکتیک نداشت و مغلوب تفکر و اندیشمندی بازیکنان ایرانی شد.

 برای شکستن چینی خیال پوشنگ سرمربی تیم حریف بیش از همه از ضعف همیشگی چشم بادامی ها سود بردیم.  ناتوانی در دفاع از داخل میدان و وقتی که میلاد عبادی پور کاپیتان جدید تیم ملی، مرتضی شریفی و به ویژه امیرحسین توخته جوان حساب شده سرویس زدند، یایو پاسور چین نتوانست از پنگ که سرعتی زنی قهار است، استفاده کند و به ناچار به آبشارهای دوزانگ پناه برد که به درستی توسط مدافعان ایرانی شناسایی و مهار شدند. جاخالی های متعددی که چینی ها خوردند ناشی از خوشفکری مهاجمان ایرانی و نقص دفاع داخل میدان حریف بود. در تیم ایران توخته و اسماعیل نژاد در دفاع روی تور نیز مکملی به نام مرتضی شریفی داشتند و سرعت این سه جوان در بازی با چین نمود خوبی داشت، اما اسماعیل نژاد را باید تعویض طلایی بهروز عطایی دانست او که جانشین صابر کاظمی شد. اقتدار تیم ایران در روی تور فزونی گرفت؛ هرچند با چند وچونوتلیال آسیا از جمله چین به خوبی آشنا هستیم، اما اقرار می کنیم انتطار بازی سختی را مقابل این تیم داشتیم اکنون خوشحال  از این پیروزی شیرین و روحیه بخش اعتقاد داریم کار اصلی تیم ملی در لیگ جهانی آغاز شده است و باید به مسابقات پیش رو در مرحله اول اندیشید. جمعه شب باید با هلند نبرد کنیم در نبود نیمر عبداله نیز نباید آنها را دست کم گرفت.

مرتضی شریفی با کسب 20 پوئن عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد و در تیم چین نیز دو بازیکن شماره 6 (ژانگ بینگ لانگ) و بازیکن شماره 22 (ژانگ جینگ یین) با 16 امتیاز، بهترین بازیکنان این تیم شدند.

گزارش: جمشید حمیدی