شنبه یکم اردیبهشت ماه
اتفاق عجیبی دیگر؛

مربی موتای را در فرودگاه خط زدند

تیم موتای ایران از مسابقات قهرمانی جهان در امارات بازگشت. اما اتفاق عجیب و بسیار غریب در زمان اعزام ورزشکاران ایرانی صورت گرفت و آن اینکه رئیس این تشکیلات درست در دقیقه 90 و در فرودگاه بر نام شاه صنم صدیقی مربی بلندآوازه این رشته خط قرمز کشید و مانع حضورش در کنار تیم شد.

صدیقی در این باره می گوید: جرم من این بود که به رقیب آقای نصیری پیام تبریک فرستاده بودم. انگار که در این ورزش رقابت با دشمنی عجین شده است. من با هزینه خود راهی امارات شدم، همان گونه که همه بچه ها با پول شخصی سفر کرده اند. در این مسابقات سه شاگرد من به نام فاطمه یاوری، حمیرا فتحی و نادیا اعتمادی مقدم شرکت داشتند و فاطمه حسینی که از کرج به دوبی رفته بود، پیشینه دو دوره قهرمانی جهان را داشته و این بار نیز با دست پر به کشور بازگشته است.

صدیقی با اشاره به برخی مسایل و پست هایی که بعضی از دست اندرکاران رشته درباره مسایل جاری در انجمن موتای گذاشته شد، می گوید: وزارت ورزش آقای نصیری را کنار گذاشته است؛ چرا که اعتقاد دارد موتای باید زیرمجموعه فدراسیون رزمی باشد اما این آقا کار خودش را می کند و سرخود تیم مسابقات بین المللی می برد و در این میان معدودی افراد نیز با بله قربان گویی خود دنبال پرکردن رزومه خویش هستند، بدون اینکه برای آنها شخصیت های این ورزش بر کیفیت ورزشکاران مهم باشد.

گفت و گو: مرجان بنی یعقوب