دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

جناب آقای جواد و فرشاد علیزاده و خانواده محترم میرزایی

با کمال تاسف درگذشت مرحومه مغفوره خانم طاهره میرزایی را به جنابعالی و وابستگان صمیمانه تسلیت می گوییم. بقای عمر بازماندگان را از خداوند مسالت داریم.

پایگاه خبری البرز ورزشی