دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
انتظار به جا از لژیونرها؛

تاریخ در تيم ملی فوتبال تكرار می شود

در آستانه حضور تیم ملی در جام جهانی قطر اتفاقات جام جهانی ٩٨فرانسه در تيم ملی در حال تكرار است.

داريوش مصطفوی كه درفوتبال ايران تاريخساز شد بعد از آنكه با درايت مديريتش و قبل از بازی با استراليا با دعوت از هاوه لانژ و سپ بلاتر به ايران و ايرانگردی و اهدای قاليچه ابريشم قانون كارت قرمز در فوتبال را برای ايران عوض كرد تا حماسه ملبورن با حضور دو كارته ها شكل بگيرد بعد از صعود تيم ايران كنار گذاشته شد.

عزيزی خادم كه با توسل به  خوبان عالم زمينه حضور تیم ملی به جام جهانی را فراهم آورد بلافاصله از مديريت فدراسيون عزل شد.

سال١٩٩٨و سه هفته قبل از بازي های جام جهانی فرانسه در حاليكه تیم ملی فوتبال ايران متاثر از تمرينات توميسلاوايويچ (كه نظیر او به فوتبال ما نخواهد آمد) در اوج آمادگی در يک بازی تداركاتی مقابل آث رم گلباران شد تا ايويچ بركنار و يك مربی ايرانی به نام جلال طالبی سكاندار تيم ايران در جام جهانی شود.

تيم ملی فوتبال كشورمان كه در بازی های بحرين در عين ناباوری و با درخشش لژيونرهايش چشم همه آسيا و بلكه جهان فوتبال را خيره كرد اما در بازی با  كره تعجب همگان را برانگيخت؛ همانطور كه در بازی دوستانه با الجزاير موجب نگرانی شد.

لژيونرهای تیم ملی نه فقط در بازی با كره بلكه مقابل الجزاير نيز آن چيزی كه بايد باشند و ديده بوديم و می شناختيم ، نبودند!

وقتي عملكرد بازيكنان تیم ملی را در اين دومسابقه با بازی تيم ايران مقابل آث رم در سال٩٨مقايسه می كنيم به گفته مورخان مي رسيم؛ به اينكه تاريخ در حال تكرار است.   

روزي كه بعد از بازی با كره تيمی كه با باخت غريبه بود، باخت، نوشتیم اسكوچيچ شكست. چون مبرهن بود همان شبه کودتای سال٩٨ به همان شكل در حال تكرار است.

تاريخي كه استيلي كاتب آن است!

نویسنده: مجيد سعيدی