دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
نیم نگاه

دیپلماسی کارآمد یک مدیر

در دنیای امروز دیپلماسی و بلدبودن راه گفتمان های سازنده در تمامی شئون بین المللی تاثیرگذاری خود را به اثبات رسانده است. در ورزش این رویه زودتر از سایر موارد به بار می نشیند به شرط اینکه دیپلمات های ما راه و رسم دیپلماسی و ارتباطات قوی را بدانند.

در این زمینه هرگاه که کمیته ملی المپیک توسط مردان کارآزموده و دارای حسن نظر اداره شده، شاهد موفقیت های چشمگیری بودیم. هرچند که این موارد اندک و نادر بودند. امروز با حضور دکتر صالحی امیری در کشور مجارستان بار دیگر این ارتباطات بین المللی را در سطح ارزشمندی مشاهده می کنیم. دستاورد ملاقات ایشان و همراهان در نخستین گام به سود فوتبال ایران شد که زمینه برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی مجارستان فراهم آورد. در این روزگار که فدراسیون فوتبال ما مستاصل و سرگردان است، بدون تردید اقدام صالحی امیری می تواند در آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران موثر باشد.

می دانیم که مجارستان از سرزمین های صاحب فوتبال اروپاست که مرد بزرگی چون پوشکاش را به دنیای توپ گرد معرفی کرده است. مجارستان در بسیاری از رشته ها پیشرفته است و تعامل گروه بلندپایه اعزامی ایران به این کشور شرایط را برای برگزاری دیدارهای دوستانه و تدارکاتی و حتی تورنمنت های بین المللی مساعد می سازد.

می دانیم که دانشگاه بوداپست یکی از مراکز مهم تعلیم علوم و فنون ورزشی در سراسر جهان است و این نکته بارز از نگاه دکتر صالحی امیری دور نمانده است.

به هر روی هرچند که منتظر دستاوردهای غنی تری از عزیمت گروه کمیته ملی المپیک به این کشور صاحب ورزش هستیم، تاکید می کنیم که ورزش ما باید قدردان گام های مهم و اثرگذار دکتر صالحی امیری در سطوح بین المللی باشد.

نویسنده: حسین علی اسماعیلی