دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه
حرفی برای گفتن؛

بازیکنی که رقیب نمی شناسد

درست یک سال و اندی پیش بود که جهان والیبال خبر از تولد ستاره ای جدید در والیبال ایران داده بود. همه سایت های معتبر بین المللی از جمله ارگان رسمی فدراسیون جهانی درباره او نوشته بودند.

یاماموتو ملی پوش چپ دست سابق ژاپن که خود از بهترین آبشارزن های لیگ جهانی بود، در گفت و گویی تلویزیونی که در توکیو پخش شد درباره این جوان چپ دست ایرانی گفت: صابر کاظمی بازیکنی بی نظیر و غیرقابل پیش بینی است. از هر زاویه ای که اراده کند، توپ می زند. در آینده فراوان از این بازیکن خوش ترکیب ایرانی خواهید شنید. اما صابر کاظمی که ما نیز فراوان برای او نوشته بودیم، پارسال در لیگ ایران راه رفت و مسیر نزولی را طی کرد. شاید بیش از حد از او کار کشیده باشند اما هیچ مربی یا فدراسیونی قرص یا آمپول ستاره شدن را در اختیار ندارد. حداقل نیمی از پیشرفت ها مرهون تلاش ها و انگیزه خود بازیکنان است و عجیب اینکه صابر کاظمی با آن ضربات زیبای شلاقی اش انگیزه ای از خود بروز نمی دهد. وی دیروز در گفت و گویی با یکی از رسانه های داخلی گفت: اگر مصدوم نباشم، رقیبی برای خود نمی شناسم. پرسش ما این است که اگر آسیب دیده هستید، چرا وقت خود را در لیگ بی کیفیت قطر هدر داده ایم. راه پیشرفت از لیگ های معتبر ایتالیا، لهستان، روسیه یا دست کم در ترکیه می گذرد اما شما باز هم بازی در یک لیگ فاقد ارزش و اعتبار بین المللی است یعنی قطر را ترجیح داده اید. سخن دوستانه و برادرانه ما به صابر کاظمی عزیز این است: «راه را اشتباه نروید».

نویسنده: جمشید حمیدی