پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه
مسابقات بین المللی ترکیه – بورسا؛

فصیحی رکود 100 ملی را شکست

در جریان برگزاری مسابقات بین‌المللی ترکیه (بورسا۲۰۲۲) فرزانه فصیحی نماینده شایسته و خوش نام‌نشان دو و میدانی کشورمان موفق شد رکورد ملی ماده ۱۰۰متر بانوان کشورمان را پس از ۸سال ارتقا دهد.

 در جریان برگزاری مسابقات بین‌المللی ترکیه(بورسا۲۰۲۲) فرزانه فصیحی نماینده شایسته و خوش نام‌ و نشان دو و میدانی کشورمان موفق شد در مرحله نهایی رقابت ماده ۱۰۰متر این رقابت‌ها با ثبت حد نصاب ۱۱.۴۴ثانیه ضمن کسب عنوان نخست رکورد ملی کشورمان را یک صدم‌ثانیه نیز ارتقا دهد.

 لازم به ذکر است رکورد ملی کشورمان در این ماده با زمان ۱۱.۴۵ثانیه در اختیار مریم طوسی دیگر قهرمان پرعنوان و مطرح دو و میدانی کشورمان بود که فصیحی موفق شد پس از ۸سال این حد نصاب ملی را شکسته و به عنوان رکورد‌دار جدید ملی دو و میدانی ایران در ماده ۱۰۰متر لقب گیرد.