پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

رقابت های آلیش بانوان برگزارمی شود

رقابت های کشتی آلیش بانوان قهرمانی کشور روز 6 مردادماه در شهر قائمشهر استان مازندران برگزار می شود.

 بخشنامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:

الف- شرایط سنی:

کشتی گیران متولد 11/10/1383 ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده الف- شرایط سنی:

کشتی گیران متولد 11/10/1383 ، بزرگتر و (رده ی سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند. کشتی گیران رده ی سنی جوانان با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

ب- رشته ها و اوزان:

 1- مسابقات در کلاس کشتی آزاد کمربند و در اوزان 55 ، 60 ، 65 ، 70 ، 75 ، 75+ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

 ج- قوانین و مقررات مسابقات :

1-مسابقات بر اساس آخرین قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی آلیش برگزار خواهد شد.

2-مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

د- مدارک لازم جهت شرکت در این مسابقات:

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- کارت بیمه ورزشی معتبر سال 1401

3- معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه

4- ارائه مدارک ثبت نام یا کارت ملی کشتی سال 1401

5- ارائه کارت واکسن کرونا

* تذکر: ارائه کلیه مدارک فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت از شرکت کشتی گیران جلوگیری خواهد شد.

هـ - امتیازات:

1- به نفرات اول تا سوم این مسابقات در هر رشته حکم و مدال اهداء خواهد شد.

2- به تیم های اول تا سوم این مسابقات در هر رشته کاپ قهرمانی اهداء خواهد شد.

و- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات :

1- هر استان یک تیم کامل در هر رشته

2- تیم میزبان می تواند با دو تیم کامل در مسابقات شرکت نماید.

3- هیات‌ کشتی استان‌های سراسر کشور می باید طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم‌های ذیربط اقدام نمایند.