چهارشنبه شانزدهم آذر ماه

پرسپولیس ادامه دهنده راه استقلال شد

اعتصاب به تیم پرسپولیس سرایت کرد و بازیکنان این تیم مثل استقلال از تمرین کردن ممانعت ورزیدند.


به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: فراخوان بازیکنان معترض به باشگاه و انجام جلسه اضطراری در باشگاه که از صبح زود آغاز شد و تاظهر ادامه داشت، باعث شد تا مشکلات به صورت رو در رو مطرح و بررسی شود. درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که در آستانه سفر به قطر است، به دنبال حل و فصل مشکل است تا قفل تمرین نکردن دو روزه تیم پرسپولیس باز شود. بر اساس شنیده ها نشست بازیکنان معترض پرسپولیس با درویش مشکلات حل شده و طرفین به نتیجه مطلوب دست یافتند. درست مانند اعتصاب بازیکنان تیم استقلال که با وعده های مدیر عامل باشگاه استقلال همه چیز ختم بخیر شد.