دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

پیکان بدون یار خارجی در برزیل

تیم والیبال پیکان روز یازدهم آذر ماه راهی بیتیم برزیل می شود تا در مسابقات باشگاه های جهان شرکت کند.

پیمان اکبری سرمربی این تیم به البرز ورزشی گفت: متاسفانه نمی توانیم بازیکن لهستانی را با خود به برزیل ببریم چون پیش از زمان عقد قرارداد با این بازیکن، فهرست بازیکنان برای حضور در باشگاه های جهان رد شده بود.

 بنابراین ما با دو یار کمکی (امین اسماعیل نژاد و سلیم چپرلی) پرواز خواهیم کرد البته اگر تا آن زمان مشکل خروجی اسماعیل نژاد حل شود.

در حال حاضر تمرین می کنیم تا ببینیم تا روز پرواز چه پیش خواهد آمد.

پیکان روز شانزدهم آذر ماه با میناس برزیل، هفدهم آذر ماه با تیم پر افتخار ترینتینو مصاف خواهد داد.

پیکان عنوان سوم باشگاه های جهان در سال ۲۰۱۲را دارد.

گفت و گو: جمشید حمیدی