جمعه هفتم مهر ماه

استاد علی کاوه آنژیو کرد!

علی کاوه خبرنگار و عکاس مبرز، هنرمند و دیرپای ورزش ایران به واسطه گرفتگی سه رگ قلب در بیمارستان بستری شده بود بعد از عمل آنژیو مرخص شد.

استاد کاوه در گفت و گو با البرز ورزشی ضمن تشکر از کارکنان بخش سی سی یو بیمارستام خاتم به ویژه آقایان عباسی، دشتی، ارجمندی و مقدم به واسطه رسیدگی و توجه توام با مسئولیت پذیری به ایشان و همه بیماران افزود: به خواست خداوند و اهتمام پزشکان بیمارستان دوران نقاهت را در منزل می گذرانم امیدوارم که همه ی خادمین این مملکت و به ویژه پیشکسوتان از سلامتی و توفیق خدمت برخوردار شوند.

البرز ورزشی: علی کاوه تاریخ مصور ورزش ایران را جمع آوری کرده و نقش بزرگی در  مطبوعات ورزش ایران داشته است برای این مردم خوش مشرب و بذله گو  بهبودی کامل مسالت داریم.