جمعه هفتم مهر ماه

جناب آقای سید قاسم موسوی

حسن انتصاب شما را به سمت سرپرست تیم فوتبال جوانان پرسپولیس تبریک گفته امیدواریم که به لطف تجربیات که در امر مدیریت ورزش داشته اید در این مسند موفق و سربلند باشید.

حسن روشن، اصغر حاجیلو و حاج رضا اسماعیلی و کارکنان پایگاه خبری البرز ورزشی