سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه
جام جهانی کشتی از نگاهی دیگر

قهرمانان لای پر قو رشد نمی کنند!

تیم ملی کشتی آزاد اگرچه به مقام نایب قهرمانی جام جهانی دست پیدا کرد اما تفکرات حرفه ای پژمان درست کار جواب داد.

این مربی جوان ترجیح داد که از سواد کوهی به جای محمد نخودی بهره بگیرد و چرا که سبک کشتی سواد کوهی به باروز نزدیک تر بود و تاکتیکی که او برای مسابقه با حریف آمریکایی در نظر گرفته بود جواب داد درستکار تاکید داشت باید با باروز چسبیده و نزدیک با او کشتی گرفت تا قدرت انجام حرکات انفجاری از وی سلب شود و دیدیم که چقدر این تفکر توسط سواد کوهی به بار نشست.

باروز ده مدال طلای جهان و المپیک داشت و به نظر من شکست وی برای ما ارزش قهرمانی جهان داشت از سویی دیگر امیررضا معصومی جوان 18 ساله گیلانی سه کشتی خود را در جام جهانی با دلیری و پیروزی به پایان رساند.

معصومی در پرونده کوتاه ورزشی خود عنواین قهرمانی نوجوانان، جوانان و امید های جهان را با افتخار قرار دارد. چارچوب بدن این جوان عالی است و ما در وزن او امیرحسین زارع قهرمان جهان را داریم که می تواند قدرت بزرگ کشتی آزاد ایران را تشکیل بدهند.

قهرمانان با این رقابت ها صیقل پیدا می کنند و داشتن حریف نزدیک سبب می شود که لای پر قو نخوابند حالا ما 66 روز دیگر بازی های آسیایی را در پیش داریم باید با میدان دادن به جوان های امید ساز قهرمانان زبده را خسته نسازیم.

نویسنده: هادی عامل