جمعه هفتم مهر ماه

فرهادیان: فردا آخرین فرصت برای داورزنی است

درحالی که هیات رئیس فدراسیون والیبال درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ابقای محمدرضا داورزنی کرد و طبق اساس نامه این فدراسیون رئیس تشکیلات می تواند همانند یک سوم اعضای مجمع درخواست نشست فوق العاده داشته باشد اما مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها همچنان بر موضع بازنشستگی داورزنی تاکید دارد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: آرش فرهادیان گفت: طبق آنچه به ما ابلاغ شده است، داورزنی از اول دی ماه بازنشسته خواهد بود. اگر تا آن زمان مجوزی مبنی بر ادامه فعالیت وی در اختیارمان قرار بگیرد طبیعتاً منعی وجود ندارد و رئیس فدراسیون والیبال می‌تواند همچنان در این جایگاه فعالیت داشته باشد اما در غیر این صورت و اگر مجوزی در اختیارمان قرار نگیرد، وزارت ورزش برابر مقررات عمل خواهد کرد.

وی در گفت و گو با مهر تصریح کرد: خود ایشان آقای داورزنی می‌تواند پیگیر این مسئله باشد و مجوز را در اختیار وزارت ورزش قرار دهد یا اینکه در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته، چنین مجوزی از طرف نهادهای مربوطه به وزارت ورزش ابلاغ شود.

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ‌های ورزشی با تاکید بر اینکه تا به امروز مجوزی مبنی بر ادامه فعالیت محمدرضا داورزنی به وزارت ورزش ارسال نشده است، گفت: فعلاً ملاک عمل برای ما همان حکم بازنشستگی و زمان مقرر برای آن است. اگر تا اول دی ماه مجوزی در اختیار وزارت ورزش قرار نگیرد برابر با قانون عمل کرده و برای فدراسیون والیبال تعیین سرپرست خواهیم داشت. با این حال باید دید که این قضیه چگونه ختم به خیر خواهد شد.

آخرین خبر اینکه فرهادیان در مصاحبه ای دیگر با مهر اعلام کرد که مجمع عمومی فدراسیون والیبال آخر را برای ماندن یا نماندن داورزنی خواهد زد.