یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه

بازداشت بازیکن فوتبال!

در گرما گرم اخبار مرتبط با دربی ۹۹ شنیده ایم بازیکنی که پیشتر در یکی از تیم های بزرگ تهرانی توپ می زده و اکنون عضویت یک تیم شهرستانی را دارد، در جنوب شرق کشور بازداشت شده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: گویا بازیکن مذکور (ح-ل) به هنگام خروج از یک پارتی مختلط شبانه در حالی خارج شد که حالت طبیعی نداشت! اینکه تا چه حد چنین خبری صحت دارد باید منظر اعلام نظر مراجع ذیربط ماند ولی همین قدر بدانید که در برخی از رسانه های کشور قضیه درز پیدا کرده است.

نویسنده: مجید اسماعیل غنی