جمعه سی و یکم فروردین ماه

تسلیت به همکار

متاسفانه باخبر شده ایم که همکار دیرینه ما آقای امیر مسعود جهانگرد به سوگ از دست دادن مادر محترمه شان نشسته است.

این ضایعه ی اسفناک را به ایشان و خانواده معزز جهانگرد تسلیت عرض می کنیم.

خداوند روح تازه در گذشته را قرین رحمت فرماید.

همکاران شاغل در پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت – حاج احمد دباغ – جمشید حمیدی – احمد و رضا میرزاییان – اکبر عزیزی – حبیب رحیمی – حسن امامقلی - مجید غنی  و حسن روشن