جمعه سی و یکم فروردین ماه
جنگ مابین وزارت و سازمان خصوصی سازی

کدام برنده می شوند؟!

مشکلات مالی و اتفاقات رخ داده در استقلال تقریبا بی سابقه بوده و بنا به اعلام مسوولان بعید است که این مشکلات به این زودی ها تمام شده و استقلال به آرامش برسد.

در این میان وزارت ورزش خواستار ماندن علی فتح الله زاده در استقلال تا پایان فصل است و با اینکه مدیران فعلی نتوانستند مشکلات را حل کرده و بدهی ها را تسویه کنند اما اعلام شده که مدیرعامل استقلال بنا به موافقت و اصرار اعضای هیات مدیره در این تیم می ماند.

این درحالی است که با ابقا فتح الله زاده اعضای هیات مدیره نیز در تیم می مانند و اتفاق جدیدی رخ نمی دهد.

اما در این میان سازمان خصوصی سازی به دنبال عزل فتح الله زاده و مدیران فعلی باشگاه استقلال است و تلاش خود را به کار میبرند تا هر طور شده این اتفاق رخ دهد اما مدیران استقلال توسط وزارت روی کار آمدند و در حال حاضر وزیر ورزش برنامه ای برای تغییر ندارد و حتی اعلام کرده که تلاش میکند تا استقلال ازآسیا حذف نشود!

اما هواداران استقلال خواستار ایجاد تغییرات هستندو فتح الله زاده را نمیخواهند زیرا معتقدند که وی از زمان حضورش دراستقلال اقدام مثبتی را انجام نداده و به مشکلات تیم افزوده است!

البته که نظر وزارت و شخص سجادی برخلاف دیگران است و رای قطعی به ماندن مدیریت استقلال داده است.

بایددید در جنگ ما بین وزارت و سازمان خصوصی سازی کدام برنده می شوند.

سازمان خصوصی سازی به همراهی قربان زاده می توانند مدیران استقلال را برکنارکرده و گزینه های مدنظر خود را جانشین کنندیا وزارت و سجادی به عنوان وزیر ورزش می تواند فتح الله زاده گزینه مورد تایید خود را در سمتش ابقا کند!

گزارش: سوده رحمانوند