جمعه سی و یکم فروردین ماه

ایراد سازمان بازرسی به پرسپولیس

ورود سازمان بازرسی به یک پرونده دیگر پرسپولیس دردسر سازشد.

سازمان بازرسی کل کشور به باشگاه پرسپولیس نوشت: آقای حسین دوام با  ابلاغ جنابعالی (رضا درویش) به عنوان سرپرست معاونت حقوقی شرکت پرسپولیس مشغول به کار گردیده و مطابق قرارداد مالی منعقده از تاریخ 21 بهمن سال 1400 تا 30 آذرماه 1401 در مجموع مبلغی بالغ بر 132 میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد و مبلغی هم به عنوان پاداش دریافت کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور به این مورد ایراد وارد دانسته که دوام وکیل پایه یک دادگستری است و به موجب ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت اشتغال همزمان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی و قراردادی بایستی پروانه وکالت خود را نهایتاً تا 10 روز پس از اشتغال به کانون تودیع و یا از شغل وکالت انصراف دهد که این مورد از سوی معاون حقوقی فعلی پرسپولیس انجام نشده بود (تا زمان ارسال این نامه به باشگاه پرسپولیس این رویه ادامه داشت) و این موضوع از سوی باشگاه پرسپولیس هم مورد توجه قرار نگرفته است.

گزارش: نیلوفر مژدهی