پنجشنبه سی ام فروردین ماه

موج مخالفت با کریمی

اگر استعفعای مجدد علی فتح اله زاده مورد واقع گردد، حجت کریمی رئیس هیات مدیره سکان باشگاه را در اختیار خواهد گرفت.

گویا این اتفاق افتاده و جا به جایی انجام شده است. در پی انتشار این خبر موجی از مخالفت ها علیه کریمی راه اندازی  شده است. مخالفان اعتقاد دارند باشگاه بزرگ استقلال باید مردان بزرگ را به عنوان مدیر همراه داشته باشد، کریمی عضو و رئیس هیات مدیره باشگاه بوده و در این مدت که باشگاه با چالش مواجه بود ایشان کدام قدمی را در جهت رفع بحران برداشتند.

مخالفان کریمی می گویند: استقلال به یک مدیر در آمدساز نیاز دارد، مدیرانی که آبادانی را به باشگاه ارزانی ببخشند، با نفرات جدیدی که نام برده شد، آبی گرم نمی شود.

البته هنوز با توجه به استعفای شفاهی و مجدد فتح اله زاده، هیچ اتفاق رسمی و یا قبول استعفا از سوی وزارت ورزش به گوش نرسیده است و باز شنیدیم وزارت ورزش کماکان و تمایل دارد فتح اله زاده تا پایان مسابقات فصل فوتبال در مدیریت باشگاه استقلال باقی بماند.

گزارش: اکبر عزیزی