سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه
والیبال جوانان در مسیر منامه

اکبری: به این بازیکنان خوشبین هستم

تیم والیبال جوانان ایران برای مسابقات جهانی بحرین آماده می شوند.

بازیکنان این تیم تمرینات اردویی را پشت سر می گذارند تا برای رقابت هایی که سنگین و طاقت فرسا است مهیا شوند.

پیمان اکبری مشاور و مدیرفنی تیم جوانان می گوید: چند بازیکن آسیب دیده داریم که در جریان لیگ صدمه دیده اند اما به تدریج بهبود پیدا می کنند تا در اختیار تیم باشند من به این تیم امیدوار هستیم چرا که قرار گرفتن بازیکنان در ترکیب اصلی تیم ها در لیگ برتر تجربیات خوبی را به جوانان تزریق کرده است.

شاید در دور مقدماتی رقابت های قهرمانی جهان مشکلی نداشته باشیم اما در دور دوم برخورد با لهستان و بلقارستان دشواری های خاص خودش را خواهد داشت. بلغار ها نیکولوف پدیده فصل پیش لیگ جهانی را در ترکیب دارند ولی ما هم چند بازیکن خیلی خوب را در ترکیب خواهیم داشت.

اکبری درباره مقایسه این تیم با تیمی که در مسابقات جهانی جوانان قهرمان شده بود می گوید: شش نفر اصلی آن تیم یعنی یلی، حضرت پور، فلاحت خواه، اسفندیار و شریفی هرکدام تجربه بازی در لیگ برتر را داشته اند و از نظر تجربه فراتر از تیم کنونی بوده اند با این همه مقایسه دو تیم شاید صلاح نباشد برای اینکه هر دوره شرایط خاص خود را دارد.

ما قرار است پیش از مسابقات جهانی بحرین دیدار هایی را با  همتای بلغارستانی در سوفیه برگزار کنیم و این محک خوبی برای شناخت اصلی تیم خواهد بود.

کاپیتان سابق تیم ملی درباره برداشت خود از گروه بندی تیم ملی بزرگسالان در مسیر انتخابی المپیک نیز می گوید: اجازه بدهید در اینباره سخنی نگویم فقط برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم.

گفت و گو: جمشید حمیدی