پنجشنبه سی ام فروردین ماه

انتصابات در فدارسیون دوچرخه سواری

با حکم دکتر رسول اسدی، دو عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شدند.

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون دوچرخه سواری سید حسین سعیدنامه و مجید مجیدزاده دو پیشکسوت رشته دوچرخه سواری به عنوان اعضای جدید هیات رییسه فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شدند.

دوچرخه سواری ایران بعد از انتخابات رئیس فدراسیون حرکت های تازه ای را برای فعال تر شدن آغاز کرده است اما این ورزش پرافتخار و صاحب مدال در گذشته نیازمند هیات رئیسه قوی و مربیان کارآمد است.

دوچرخه سواری به اندازه ی دوومیدانی پتانسیل لازم برای بازگشت به اوج دارد.

گزارش: پیام محرمی