سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

پاکسازی رد پای فتح الله زاده

بر اساس اخبار دریافتی از آخرین جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال، با رای حاضرین در جلسه تصمیم گرفته شد.

 تا کلیه عواملی که توسط فتح الله زاده در باشگاه استقلال مسئولیت گرفته بودند، از این پس با لغو احکامی که برای آنها صادر شده بود هیچگونه مسئولیتی در باشگاه نداشته و رفت و آمد آنها به باشگاه ممنوع شود. این تصمیم بیشتر مشمول مشاوران فتح الله زاده می شود.  از جمله کسانی که حکم آنها لغو گردید، مرتضی موسوی زنوز به عنوان مشاور عالی مدیرعامل و مدیر اداری باشگاه استقلال، محمد سررشته داری مشاور مدیر عامل و مدیر دیجبتال مارکتینگ باشگاه و علی نظری جویباری و بهرام امیری است که نقش مشاوران عالی مدیر عامل باشگاه را داشتند، البته قرار است اتفاقات دیگری تا اواخر هفته رقم بخورد تا با پاکسازی عوامل وابسته به فتح الله زاده، رد پای مدیر عامل سابق به طور کامل از باشگاه استقلال پاک شود. اتفاقات جدید که اواخر هفته عملیاتی خواهد شد، پرسر و صداتر از اقدام اولیه خواهد بود.

گزارش: اکبر عزیزی