پنجشنبه سی ام فروردین ماه

دست تندروان در پوست گردو

محمدرضا موذن لیبروی درخشان تیم ملی که فصلی پر شکوه به ویژه در توپگیری با تیم شهداب یزد داشت با آسیب مهره های کمر مواجه شده است.

گویا قادر به شرکت در تمرینات شهداب و همراهی این تیم در جام باشگاه‌های آسیا نیست و در اثر این عارضه در آستانه عزیمت تیم به بحرین دست تندروان سرمربی تیم پوست گردو قرار گرفته است.

به نظر می رسد این نقصان با حسن نیت بهروز عطایی سرمربی تیم ملی حل شدنی است و آن اینکه دیگر لیبروی ملی پوش را در اختیار شهداب قرار دهد و از آنجایی که خود سر مربی تیم ملی دیروز گفت: شهداب نمایند والیبال کشور مادر باشگاه های آسیاست و باید نگاه ملی به این تیم داشته باشیم حتم داریم مشکل به وجود آمده بر طرف خواهد شد.

در جام باشگاه های آسیا تیم ها با بازیکنان بلند آوازه ای چون نیمر عبدالعزیز، ایساک سانتوز، موزرسمی و انگاپت به میدان خواهند آمد و تکرار قهرمانی ایران مستلزم حمایت همه جانبه است.

گزارش: جمشید حمیدی