پنجشنبه سی ام فروردین ماه

نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ

گویا قرار است ساعت بازی پرسپولیس با استقلال، دستخوش تغییرات شود.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: قبلا قرار بود که این بازی در ساعت30/17 دقیقه برگزار شود، اما شنیده ایم سازمان لیگ در نظر دارد تا زمان بازی را به ساعت 16 تغییر دهد. باشگاه پرسپولیس در این رابطه به سازمان لیگ نامه ارسال کرد و به هر گونه تغییرات در زمان بازی اعتراض کرد.

 در نامه باشگاه پرسپولیس آمده است، هر گونه تغییرات باید با هماهنگی ما صورت بگیرد، زیرا ما یک هفته تمرینات خود را براساس ساعت بازی از قبل اعلام شده دنبال کردیم و در کنار آن برای تایم قبلی کلی برنامه ریزی صورت گرفته که هر گونه تغییرات، باشگاه را با ضرر و زیان بزرگ مواجه خواهد ساخت.

در ادامه نامه باشگاه پرسپولیس آمده است: چرا به چه دلیل اکنون به یاد تغییر ساعت بازی افتاده اید؟ این در حالی است که تا به امروز در چند نوبت چه حضوری و یا به صورت تماس تلفنی در رابطه با دربی مکالماتی داشته که هیچگاه اشاره ای به تغییر ساعت بازی نشد، لذا مجددا تاکید می شود، هر گونه تغییرات در ساعت بازی باید با هماهنگی باشگاه پرسپولیس صورت بگیرد، در غیر اینصورت زیر بار نخواهیم رفت.