پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

شاهکار دختران ورامین در قهرمانی آسیا

روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در ازبکستان شاهد طلوع و درخشش دو دختر پر استعداد ورامینی بود، پرتابگرانی که نخستین مدال تاریخ ورزش کشورمان را در ماده ی مورد نظر ضرب کرده اند.

در جریان رقابت ماده پرتاب چکش زهرا معماری و معصومه یوسفی به ترتیب با پرتاب‌هایی به طول ۵۴.۱۸ متر و ۵۳.۵۸ متر موفق شدند به ترتیب مدال نقره و برنز این مسابقات را کسب کنند. در این مسابقه ورزشکاری از چین با حدنصاب ۶۶.۱۸ متر در جایگاه نخست قرار گرفت.

لیلا ابراهیمی قهرمان سابق دوومیدانی آسیا و کارشناس ورزش در اینباره به البرز ورزشی گفت: معماری و یوسفی شاگرد یک مربی متخصص و بدون ادعا در شهرستان ورامین هستند که از میان استعداد های زیادی که وجود داشته غربالگری شده اند.

پتانسیل بالای دونده های یاد شده این نوید را می دهد که پرتابگران مورد نظر رکورد های بهتری را در آینده خلق کنند.

ابراهیمی اضافه کرد: البته آقای بختیاری همراه تیم اضافه نشد ولی یک مربی با دانش چون خود از قهرمانان دوومیدانی ایران و آسیا بود یعنی آقای کاوه موسوی بالای سر دختران پرتابگر بود.

موسوی متخصص پرتاب های چکش است و فدراسیون با وجود کمبود اعتبارات مالی آقای موسوی و یک خانم مربی را اعزام کرده است تا با مسئولیت پذیری بیشتری به این قضیه بپردازد.

گزارش: مرجان بنی یعقوب