دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه
پاسخی بر انتقاد سرمربی تیم ملی آلیش بانوان

یگانه غریب: تفکر انحصاری مردود است

سرمربی سابق تیم ملی آلیش بانوان فدراسیون کشتی را سراب ورزش بانوان خواند و از بی توجهی به ورزشکاران و مربی زن انتقاد کرد.

یگانه غریب کشته نایب قهرمان آلیش آسیا و از مربیان این رشته در واکنش به انتقاد آنا براتی به البرز ورزشی گفت: اینکه تا زمانی افرادی در تشکیلات حضور دارند همه چیز را بر وفق مراد می خوانند اما چون کنار گذاشته می شوند زمین و زمان را به انتقاد می گیرند با روحیات ورزشکاری سازگاری ندارد.

خانم براتی برای ادامه تحصیل به باکو در جمهوری آذربایجان رفته است و منصفانه نیست که چون سمتی در کشتی بانوان ندارد همه چیز را سراب بپندارد، طی این سال ها فدراسیون کشتی دو نایب رئیس و سه مربی بانوان را تغییر داده است اما از نظر خانم براتی مشکلی نبود.

غریب کشته توصیه می کند که خانم براتی مصاحبه های قبل خود را هم مرور کند، در این مسئله که مشکلات زیاد است تردیدی ندارم. تقلیل مسابقات قهرمانی کشور و کاهش زمان اردو ها نواقصی است که در کشتی آلش وجود دارد. تنها در زمان ریاست آقای رسول خادم توجهات به کشتی بانوان متوازن و عادلانه بود.

متاسفانه در حال حاضر در پاداشی به کشتی گیران زن می دهند و سکه ای که پیشتر متداول بود و اکنون داوران را به دلیل اینکه در کلاس توجیهی پولی پرداخت نمی کنند امتیازی نمی دهند.

غریب کشته اضافه کرد: درحال حاضر خانم هدی نقیبی از مازندران سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد، ایشان دوست آنا براتی است به هر حال باید فضا برای مربیان و ورزشگاران مهیا باشد و افراد انحصاری فکر نکنند.

گفت و گو: مرجان بنی یعقوب