یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه

دعوت موج سوار ایرانی به مالدیو

نایب رئیس فدراسیون موج سواری در رقابت های جهانی السالوادور شرکت کرد.

ستاره مظهری با پوشش کامل اسلامی در رقابت های فوق شرکت کرد تا نام خود را به عنوان اولین زن مسلمان حاضر در رقابت های جهانی موج سواری ثبت کند.

ستاره مظهری نائب رئیس انجمن موج سواری و داور بین المللی این رشته بوده و سال گذشته با دعوت فدراسیون جهانی در رقابت های جهانی موج سواری معلولین به عنوان داور حضور داشت و سال ها عضو تیم ملی اسنوبرد نیز بوده است.

وی که با پوشش کامل در این مسابقات شرکت کرده بود از سوی کشور مالدیو نیز برای حضور در رقابت های موج سواری آسیا دعوت شد.

دانیال بحرالعلوم، ارژنگ بحرالعلوم و ستاره مظهری سه نماینده کشورمان در این رقابت‌ها بودند مسابقاتی که در آن موج سوارانی از ۶۳ کشور جهان در آن حضور داشتند.

خب به سلامتی موج سواری هم بین المللی شد. امیدواریم که فردا و پس فردا داد و فغان موج سواران هم از کم توجهی یا بی پولی به آسمان بلند نشود!

گزارش: پیام محرمی