سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه
والیبال بانوان و پرسش های بی پاسخ

احمدی: خانم نایب رئیس چه کرده اید؟

ملاک انتخاب مربیان تیم های ملی چیست و چه اشخاصی معیار ها مشخص می سازند؟

طی ماه‌های اخیر پرسش هایی از سوی مربیان بین المللی مطرح شده که تازه ترین آن را اورانوس احمدی مربی با تجربه بین المللی بیان کرده است، او سوال می کند: مربیانی را بالای سر تیم های بانوان گذاشته اند که کمتر در مسند مسئولیت های محوله کار کرده بودند به طور مثال تیم های نوجوانان و جوانان را می گویم که به اذعان یکی از سر مربیان تمایل و تجربه ای در این زمینه نداشته است.

اورانوس احمدی که مربی کاتا گوری دو بین المللی است می افزاید: 25 سال سابقه مربیگری و سازندگی دارم اما حتی یکبار به من میدان نداده اند تا توانمندی خود م را به اثبات برسان! فکر می کردم با انتخاب خانم محمدیان نگاه ها عدالت محور شده و شایسته سالاری حاکم می شود اما فردی را به طور مثال از قم آورده اند که هیچ‌ کار نام های در امر مربیگری نداشت یا بازیکنانی مانند خانم ها خواجه کلایی یا ایدلخانی را آورده اند که هنوز بازی می کنند و هیچ پیشینه ای در امر مربیگری ندارند، آنها بازیکنانی توانمند و ملی پوش هستند اما مربیگری باید ضابطه مند باشد.

احمدی اضافه می کند: متاسفانه در سطح باشگاهی هم سفارش بالادستی حق ها را زایل می سازد و ما مانده ایم که واقعا چه راهی را برویم که به اندازه برخی شاگردانمان به چشم بیاییم.

احمدی خطاب به نایب رییس فدراسیون والیبال می پرسد: شما چه کار نامه ای از خود بر جای گذاشته آید و چرا اجازه می دهید عده ای با واسطه خود را به والیبال و تیم های ملی تحمیل کنند؟

در والیبال آقایان مربیان هم دوره من مانند پیمان اکبری، بهروز عطایی و تمام فرصت ها برای کار در سطح ملی به دست آورده اند و شاستگی خود را نیز نشان داده اند اما در بخش بانوان متاسفانه اعمال سلیقه های شخصی اجازه بروز شایستگی ها را به افراد نمی دهد.

چه خوب است که آقای دکتر داورزنی در والیبال بانوان نگاه و اندیشه های جدیدی را جاری سازد.

گفت و گو: مرجان بین یعقوب