چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

حالا نوبت نهادهای نظارتی است!

در خطای آشکار وزارت ورزش،فدراسیون فوتبال و عوامل ذی مدخل در پرونده ویلموتس رسانه ها سنگ تمام گذاشته و به وضوح از لزوم محاکمه خاطیان سخن گفتند،حالا نوبت نهادهای حاکمیتی و قضایی است تا رسالت خطیر خود را انجام دهند.

هیچگاه به یاد ندارم‌در یک موضوع خاص فوتبالی- اهالی رسانه ، قاطبه عمومی جامعه و کارشناسان تا بدین حد منسجم و هم نظر باشندو از لزوم برخورد قاطع با خاطیان بگویند و بنویسند. آنچه که باعث همفکری و انسجام‌رسانه ای در ماجرای اخیر شد،بی توجهی اهالی فدراسیون به هشدارها و تلنگرهای قبلی بود. تاج و همفکرانش همواره از تنظیم بهترین قرارداد با مربی بلژیکی سخن می گفتند.ایشان حتی متن قرارداد و مواد مندرج در آن را از رسانه ها پنهان کرده و همواره از تنظیم بهترین قرارداد فوتبالی طی سالیان اخیر یاد می کردندو... در تمام جلساتی که همکاران با مهدی تاج برگزار کردند و در چند مورد خاص که صاحب این قلم و دوستان فرهیخته از عرصه رسانه هم حاضر بودند،مهدی تاج قویا از انعقاد فوق دفاع کرد. در قضیه عدم‌حضور ویلموتس در ایران و پیش شرطهای او قبل از بازی با عراق خیلی ها اصرار داشتند ، همکاری با این مربی بی تفاوت و بی انگیزه قطع شود. چون ویلموتس اصولا در کشور نبود و به عنوان مربی پروازی شناختی از اوضاع و احوال تیم‌ ملی نداشت! پرداخت مطالبات اولیه ویلموتس از شرکت شستا(وابسته به سازمان تامین اجتماعی)را باید در زمره بدترین تصمیمات سالیان اخیر در عرصه ورزش تلقی کرد که پیش از بازی با عراق انجام شد. اینکه فساد گسترده در فوتبال و بی مبالاتی درآن به جایی رسیده که برای پیش بردن امور متولیان مجبور باشند دست به جیب بازنشسته ها و کارگران زحتمکش بزنند و وجه اولیه ویلموتس را پرداخت کنند! در این مورد خاص قصور دولت ،وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال را نباید نادیده گرفت. این مدیران سراپا تقصیر که در آن مقطع قیافه حق به جانب می گرفتند و هر سخن و انتقادی را با عتاب و تندی پاسخ می دادند،در واقع با "پز عالی "کار را پیش بردند ،اما غافل از اینکه با "جیب خالی " و پنهان کاری و روزمرگی نمی توان مدیریت کرد. باید از دولت ، وزیر ورزش و رئیس سابق فدراسیون فوتبال این سوال را مطرح کرد،بر اساس کدام منطق و دلیل محکمه‌پسند مطالبات اولیه ویلموتس را از جیب کارگران و بازنشسته ها پرداخت کردید؟ فدراسیونی که منابع مالی مشخصی در اختیار ندارد و منابع حاصل از حضور ایران در جام جهانی هم به دلیل تحریم در فیفا بلوکه شده است .چرا باید با مربی خارجی همکاری کند و پول میلیاردی به پای او بریزد؟ گفتنی است بعد از باخت به عراق و قطع همکاری با ویلموتس ، رسانه ها در جریان متون مندرج در قرارداد با ویلموتس قرار گرفتند و مشخص شد چه کلاه گشادی بر سر فوتبال ایران گذاشته شده است. قصور تاج و همفکران آشکار و پنهانش را نمی توان نادیده گرفت که در این‌مرحله هم از پذیرش اشتباه خودداری کردند. فرصت سوزی و گماردن چند چهره جوان حقوقی و یک وکیل سوئیسی مساله دار برای پیگیری شکایت ویلموتس در فاصله چهار روز به صدور رای ،از جمله مواردی است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کردو.. در هر حال با کاهلی و سستی عناصر دست اندر کار در این پرونده،حکم اولیه صادر و ورزش ما باید با در نظر گرفتن هزینه های جانبی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان‌ خسارت به طرف مقابل بپردازد. رسانه ها به عنوان زبان گویای جامعه با مسئولان حاکمیتی و نظارتی اتمام حجت کردند. این خطای آشکار قابل اغماض نیست. این خسارت را باید خاطیان پرونده بپردازند.جفای مضاعفی است که این بار هم دست به بیت المال زده و از جیب مردم این بی مبالاتی را پاسخ دهیم. در این روزها باید منتظر عکس العمل دستگاه قضایی بود و احکام صادره را با جدیت پیگیری کرد.