چهارشنبه سی ام خرداد ماه

نقره داغ باشگاه استقلال

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص چند پرونده اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: انگار روزی نیست که آب خوش از گلوی باشگاه استقلال به آسانی پایین برود هروز یک مشکل و یک حادثه، اگر واقعا به مدیریت اعتقاد داریم باید بپرسیم در این سال ها بر ریشه دار ترین باشگاه آسیا چه گذشته است.

با توجه به شکایت پدرام خداقلی زاده از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 886 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 400 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت محمدرضا پوراحمدی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت منصور مولایی از باشگاه رکن آذین خاورمیانه، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 40 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 627 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.