دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

یک عکس _ یک نگاه

خواهران منصوریان سمبل ورزش ووشو در هانگژو هستند ورزشی که قهرمانان زیادی دارد اما این سه خواهر از منطقه ای دور افتاده و شهری به نام نجف آباد با سختی های زیاد ساختند و قهرمان جهان شدند.

رفتار مردانه آنها برای جامعه ما جالب توجه می کند، حالا شهر بانو از اینکه مدال برنز گرفته ناراحت است و الهه مدال نقره بازی های را بر نمی تابد،و قتی افکار قهرمانان ناراحت باشد حفظ و تداوم قهرمانی دشوار خواهد بود با این همه به هزار و یک دلیل به این دختران زحمتکش و پر افتخار باید گفت: دستمریزاد...

نویسنده: ج_دوستدار