چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

علت دقیق نبودن آمار بازیهای سرخابی

پرسپولیس واستقلال در حالی برای بار نود وسوم در تاریخ جام حذفی به مصاف هم خواهند رفت که در 92بازی گذشته تیم استقلال 2بار بیشتر از پرسپولیس برنده دیدار شده است اما بازیهای 2 تیم همیشه محل اختلاف بین کسانی است که در بحث آماری مسابقه حضور دارند.

اما چرا بین دوستان رسانه در این مورد اختلاف است؟ 1-تا به حال 4بار دیدار 2 تیم در مسابقات فوتبال دربی با رای کمیته انضباطی مشخص شده است. در این 4بازی 3بار رای به نفع استقلال ویک بار رای به نفع تیم ففوتبال پرسپولیس بوده است. 2-یک بار بازی بین 2 تیم به علت عدم حضور استقلال اصلا برگزار نشده وبه همین دلیل برخی آمارها مسابقه را بدون بازی مورد اشاره در تیرماه سال 97 تعریف می کنند . 3-7بازی از مصاف های پرسپولیس واستقلال در بازیهای دوستانه وگاهی بازیهایی کاملا بدون اعتبار وپشتوانه بووده است .از جمله این که در این بازیها مسابقه نیمه کاره به پایان رسیده است ویا این که در یکی از این بازیها بازیکنی که از زمین خارج شد دوباره به زمین برگشت وبه همین علت برخی افراد این بازیها را فاقد اعتبار لازم برای توجه کردن دانسته ونسبت به این مسابقات با نظر تردید نظاره می کنند . 4- مسابقات فوتبال پرسپولیس واستقلال در ابتدای شروع مسابقات در دهه 40 مسابقاتی فاقد پپشتوانه از حیث رسانه وثبت دقیق بوده است چنان چه بعد از 50سال تازه یکی از این بازیها در جدول تاریخ مسابقات ثبت شده است .مسابقه ای که در سال 1347 برگزار شد اما آمارش را در سال 96 بعد از سپری شدن نزدیک 50سال اعلام کردند وبه همین علت است که برخی از منابع بازیهای برگزار شده بین 2 تیم فوتبال پرسپولیس واستقلال را فاقد ثبت کاملا صحیح تاریخی می دانند.