شنبه پنجم خرداد ماه

بهزادی: دختر آرانی رکورد 45 ساله را شکست

مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ فرصتی بود تا دوندگان کشورمان رها از بند کرونا، خودشان را روی پیست مجموعه ورزشی آفتاب محک بزننند، جا به جایی چند رکورد روزنه های جدید را به ویژه در بخش بانوان به وجود آورده است.

پریسا بهزادی نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی اظهار داشت که عملکرد دختران ما خوشحال کننده بود و با ثبت چند حدنصاب این واقعیت را بیان کرده اند که دختران ما به توجهات و حمایت های بیشتری نیاز دارند و به حتم با توجه به کاندیداهای با تجربه ای که در انتخابات پیش روی فدراسیون ثبت نام کرده اند مثل آقایان جلالی و داوری شاهد پشتیبانی افزونتری خواهیم بود. بهزادی افزود: دونده هایی که رکورد زده اند از نونهالی و نوجوانی تحت پوشش فدراسیون بوده اند. ریحانه مبینی از آران و بیدگل در پرش طول شاهکار کرد، او رکورد زنده یاد توران شادپور را بعد از 45 سال جا به جا کرد، او دوبار موفق شد در پرش طول رکورد بزند. یکی دیگر از دختران رکورد شکن زهرا عرب رستمی از شهر ورزش خیز ورامین بود، او با 17 سال سن با پرتاب 55/69 حدود 23 سانتی متر رکورد ملی پرتاب وزنه را ارتقاء داد.  width= نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی، از شقایق خطیبی از زنجان در دو پنجهزار متر سارینا ساعدی از تهران در پرسش هم به عنوان پدیده های جدید این رشته نام برد و اظهار داشت: زهرا نجفی از لرستان از غایبان این مسابقات بود، نجفی کمی آسیب داشت ولی حتم داشته باشید در جریان لیگ شاهد رکورد شکنی وی نیز خواهیم بود. پریسا بهزادی درباره فرزانه فصیحی دونده سرشناس بانوان هم گفت: وی به مقام اول رسید اما رکوردی را جا به جا کرد، البته خانم فصیحی از ناحیه کمر کمی آسیب دارد که به حتم بتدریج بهبود خواهد یافت.