چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

دعا برای شفای همکار صمیمی البرز ورزشی

فرهاد ابراهیمی همکار با صفا و لوطی مسلک خبرگزاری البرز ورزشی بار دیگر در بیمارستان بستری شد.

او که چندی پیش جراحی کرده بود، اینک برای تکمیل مداوای خود در بیمارستان جم بستری شد تا شاید به یاری خدا و اقدامات پزشکان محترم از بند یک بیماری قدیمی خلاصی پیدا کند. آقا فرهاد متاسفانه روزهای تاسوعا و عاشورا را در بیمارستان گذراند و موفق نشد تا مانند همه سال ها و سنوات در مراسم سوگواری آقا امام حسین (ع) حضور پیدا کند اما بچه های البرز ورزشی و روزنامه شوت به حق این روزهای مقدس دعا کرده اند تا این مرد شریف و خوش قلب هرچه زودتر بهبودی پیدا کند و هرچه زودتر به آغوش خانواده بازگردد و بازهم مانند همیشه شمع محفل خبرگزاری باشد. حتم داریم که او بازهم با اراده قوی بازهم تندرست و سرفراز باز می گردد و ما برای آن روز لحظه شماری می کنیم.