شنبه پنجم خرداد ماه

پاسداشت دوستی و کسوت

میزبانی رقابتهای پیش از آغاز فصل جام دریاچه ارومیه، مظهر چند نکته بارز بود؛ اول اینکه اراده ای قوی در این شهر زیبا و باستانی برای ترویج و حمایت والیبال وجود دارد.

سوای تشکیل سه تیم سوپرلیگی و لیگ یکی در کنار پشنیبانی های حضرت پور شهردار ورزشدوست، معید این قضیه است که مدیران جوانی چون پیمان رضایی توانایی های خاصی برای ارایه خدمات شایان توجه دارند، هرچند راضی کردن مشکل پسندان ارومی کار دشواری است ولی یکی از اقدامات خوب پیمان رضایی و افشین خدایاری دبیر هیات استان در جوار این تورنمنت قدردانی از تنی چند از پیشکسوتان نامدار والیبال آذربایجان غربی بود که از قضا بعد از سالها از گوشه نشینی به در آمده و به عنوان نماینده و ناظر هیات استان روند اجرای مسابقات را زیر نظر داشته اند، این بزرگان را کنار هم قرار دادند هم کاری آسانی نبود اما هرچه بود می تواند گامی تازه در جهت وفاق باشد. مثل تصویر که عزیز پرتوی، یدالله کارگرپیشه و محمود محب از شاخص ترین مردان والیبال آذربایجان غربی کنار هم نشسته اند و عکسی به یادگار گرفته اند، این سه را می توان تاریخ والیبال آذربایجان غربی دانست تا باشد بساط دوستی و رفاقت پهن باشد.