یکشنبه دوم اردیبهشت ماه
گپ و گفت با سردار حسن عرب سرخی

با تعامل فضای ورزشگاه را به آرامش دعوت می کردیم

پای صحبت سرداری نشستیم که در ورزشگاه آزادی مسئولیت حفظ آرامش و امنیت تماشاگران را داشت.

سردار حسن عرب سرخی با چهره مهربانه اش در تلاش بود تا با زیر مجموعه اش فضای امن برای هواداران فوتبال ایجاد کرده تا لحظات خوشی برای هواداران رقم بخورد.

سردار حسن عرب سرخی فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ، یگان های ویژه ناجا، از آن روز های که در ماموریتش در ورزشگاه آزادی و در جریان مسابقات فوتبال گذشت سخن می گوید.

کار ما در لباس پلیس ایجاد فضای آرام و امن برای هواداران بود. حتی این نکته به پرسنل زیر مجموعه دیکته می شد گرچه فضا و محیط ورزشگاه در حالت پوشش مطلق نظامی قرار داشت، اما ما با هواداران به فوتبال هیچ فرقی نداشتیم و آماده خدمت رسانی بودیم تا به اتفاق از تماشای فوتبال در فضای امن لذت ببریم.

در افکار ما ایجاد تعامل قرار داشت، اتفاقا جواب هم گرفتیم، چون تماشاگران احساس داشتند که پلیس در خدمت مردم قرار دارد.

از برخوردها جلوگیری شد و زبان مهربانانه به کار افتاد. حتی لباس پرسنل مستقر در ورزشگاه را به لباس ورزشی تغییر دادیم تا اعتماد و تعامل پر رنگ تر دیده شود.

از ابزارهای نظامی خود کاسته و با ارایه این طرح توانستیم با همکاری هواداران نبض صندلی به صندلی ورزشگاه را در اختیار داشته باشیم.

برگزاری یک مسابقه نیاز به مواردی چون مکمل دارد ما پرسنل پلیس در نقش عاملین امنیت با هواداران در عملیات میدانی به تعامل رسیده بودیم. دیگر عوامل به ارگان های برگزار کننده مربوط می شد که در این خصوص در ‌مقاطعی ما ورود داشتیم تا در نهایت برگزاری مسابقه در سلامت و باخاطره خوش برگزار و به پایان برسد.

همچنان اعتقاد دارم تعامل در بحث و اقدامی می تواند برگ برنده باشد. بعد از ما که اکنون بازنشسته شده ام اقداماتی در بحث تعامل و فرهنگی ایجاد شده تا فضای ورزشگاه به محیط فرهنگی و ورزشی تبدیل شود.

گفت و گو: اکبر عزیزی