چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

گویاتر از هر نوشته ای

دهه 90 زمانی که کوبایی ها در والیبال جهان کوس رقابت با ابر تیمهای جهان می زدند، ستارگانی حضور داشتند که نامشان به پهنه گستردگی تاریخ این ورزش بود.

خوئل دسپانیه، ایهوسوانی هرناندز که در دفاع و اسپک نظیر نداشت و رائول دیه گو که بانی سبک خاصی از پاسهای پرشی بود و تصویر پیوست مربوط به مسابقات جهانی 1998 در ژاپن است که پیمان اکبری کاپیتان آن دوران تیم ملی میان هرناندز و دیه گو ایستاد و عکس یادگاری گرفت، عکس ها گاهی گویا تر از هر نوشته ای هستند. والیبال کوبا در آن دوران در اوج آسمان ها بود و والیبال ایران در تقلای صعود به قله های بلند و اکنون والیبال ایران اما فراتر از کوباست.