چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه

سیفی قول برگزاری کلاس مربیگری را در نهاوند داد

رقیبان دیروز رفیقان امروز هم قسم در راه پیشرفت کشتی نهاوند شدند.

حمید سیفی قهرمان اسبق آسیا به کمک سعید ابراهیمی آمد. حمید سیفی قهرمان اسبق آسیا در دیدار با سعید ابراهیمی رئیس هیات کشتی نهاوند گفت: همیشه حامی ابراهیمی بوده ام و همچنین به دکتر یاری برای این انتخاب بجا و شایسته تبریک می‌گویم. به طور قطع در سفرهای بعدی برای جذب یک اسپانسر قوی جهت کشتی نهاوند رایزنی خواهیم کرد. سیفی در ادامه این دیدار قول برگزاری کلاس مربی‌گری برای مربیان شهرستان در چند مرحله کامل را داد.