شنبه پنجم خرداد ماه

کادر فنی تیم نیشابور مشخص شد

نیشابور یکی از شهرهای بسیار مستعد در والیبال استان خراسان است که بعد از مشهد بیشترین طرفداران را دارد و بسیاری از ملی پوشان شاخص گذشته ما از دیار عطار نیشابوری برخاسته اند و اکنون بعد از سالها سکوت و رکود خبرهای خوشی از خیزش دوباره والیبال در این خطه به گوش می رسد.

تکلیف کادرفنی تیم والیبال صنعت خراسان (نیشابور) تا حدود زیادی مشخص شد، ظهر امروز در پی نشست و مذاکره با جهانگیز ترابپور از اسطوره های والیبال ملی و علی نقدی پاسور سابق تیم ملی و مربی با تجربه بین المللی با رامین کرد مدیر باشگاه صنعت نیشابور قرار شد ترابپور به عنوان مدیر فنی و نقدی در کسوت سرمربی با این تیم تازه وارد دسته یکمی همکاری کنند. رامین کرد که خود از والیبالبازان مطرح کشور بود با حمایت دکتر کسری غفوری رئیس سابق سازمان ساحلی فدراسیون والیبال بر آن شده اند تا مقدمات تشکیل یک تیم مقتدر را برای ورود به لیگ برتر فراهم سازند تا از این طریق شهر والیبالخیز نیشابور دوباره در سطح اول والیبال کشور مطرح شود. بدون تردید تلفیقی از بازیکنان بومی و استان و بازیکنان تقویتی که می توانند به تیم  نیشابور قوت ببخشند ضامن صعود نیشابوری ها به لیگ برتر خواهد بود.